MUDr. Eva Klimešová

Centrum komplexní medicíny s.r.o.

 "Primum non nocere" (HIPPOKRATES), Léčba nemá primárně poškozovat pacienta.


Vítejte na stránkách společnosti Centrum komplexní medicíny s.r.o. Dozvíte se zde informace o našem centru, o odbornostech a o přístrojích.


MUDr. Klimešová Eva

MUDr. Eva KlimešováNarodila se 11.3. v Nitře, absolvovala SZŠ obor farmaceutický laborant, v r. 1983 ukončila LF UJEP v Brně a nastoupila v lázních Třeboň. Do atestace pracovala v KÚNZ nemocnici v Č. Budějovicích na interním oddělení, absolvovala první atestaci z vnitřního lékařství, druhou z oboru revmatologie. Do roku 1993 pracovala jako vedoucí lékařka v lázních Třeboň, kde založila a vybudovala pooperační oddělení endoprotéz, rozšířila lázeňskou péči na lůžkovou rehabilitaci, zavedla akupunkturu, plynové injekce a jiné metody i ve fyzikální terapii. Od r. 1993 provozuje soukromou lékařskou praxi v Třeboni, rozšířila vzdělání o homeopatii a elektroakupunkturu. V roce 2010 absolvovala školení v Miláně v oboru fyziologická regulační medicína (FRM), přednášela pro ČLK v ČR a na Slovensku, publikační činnost se zaměřením na využití FRM v léčbě pohybového aparátu. Vyučovala externě na Jihočeské univerzitě. V r. 2015 obdržela certifikát a diplom STRD z rukou Ing. Motyky autorem Termoregulační diagnostiky (TRD) z univerzity Heidelberg.
V r. 2017 obdržela od ředitele Edukafarmu Pharm. Dr. Z. Procházky ocenění Medicinae Heros za celoživotní přednáškovou a publikační činnost. Pravidelně se zúčastňuje Akademie na InPharm klinik v Praze, kde přednáší významní profesoři a lékaři ze zemí EU a USA.
V praxi používá nejnovější poznatky vědy a inovační metody léčby, fyziologickou regulační medicínu, mikroimunoterapii, nutriční farmakologii, aj.


!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Dne 30.11.2022 dojde k UKONČENÍ PROVOZU ORDINACE.

Od 31.12.2022 bude UKONČENA LÉKAŘSKÁ PRAXE.