Získáné diplomy a ocenění


Edukafarm 17.1.2020 - Akademie fyziologické regulační medicíny

Diplom Edukafarm


Edukafarm 8.12.2017 - Akademie fyziologické regulační medicíny

Diplom Mediciane Heros


Edukafarm 8.12.2017 - 2. místo v Akademii fyziologické regulační medicíny

Diplom Mediciane Heros


Edukafarm 9.6.2017 udělil titul "Medicinae Heros" za celoživotní práci MUDr. Evě Klimešové

Medicinae Heros Diplom Medicinae Heros!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Dne 30.11.2022 dojde k UKONČENÍ PROVOZU ORDINACE.

Od 31.12.2022 bude UKONČENA LÉKAŘSKÁ PRAXE.