Revmatologie

Revmatologie je lékařský obor, který se zabývá výzkumem, diagnostikou, prevencí a léčbou nemocí opěrného, pohybového a pojivového systému.

Revmatologie je podobor vnitřního lékařství, který se zabývá výzkumem, diagnostikou, prevencí a léčbou zánětlivých i nezánětlivých onemocnění, která se týkají kloubního aparátu, svalů, šlach a příbuzných struktur. Nejde však o jednotnou skupinu onemocnění, tato onemocnění sdružují právě spíše postižené struktury- klouby, svalstvo, pojivovou tkáň.

Medicínský obor revmatologie se rozrůstá a je to obor velmi rozsáhlý. Středem pozornosti jsou primárně zánětlivá a revmatická onemocnění, ale též poruchy kloubního systému včetně svalů, šlach a kostí. Tyto choroby představují významnou poruchu zdraví.

Léčba revmatologických chorob prošla v posledních letech významným rozvojem na základě vývoje jiných oborů, např. biochemie, imunologie. Současně také probíhá úspěšný rozvoj farmakologie analgetik, nesteroidních antirevmatik, léčiv bazální terapie, syntetických kortikoidů, cytostatik i léků, které se používají při onemocněních chrupavky.

K nejčastějším onemocněním, která se léčí na revmatologii patří degenerativní onemocnění kloubů - zejména osteoartróza, dále některá autoimunitní zánětlivá onemocnění, která postihují klouby a pojivo, např. revmatoidní artritida, sklerodermie, systémový lupus erythematodes, Bechtěrevova choroba a metabolicky podmíněná onemocnění, např. dna a záněty těchto struktur. Patří sem též mimokloubní revmatismus s častými bolestivými syndromy, především zad, záněty šlach a šlachových obalů, úžinové syndromy atd.

Odborníci v oboru revmatologie spolupracují s dalšími obory, se kterými se zabývají společnou problematikou. Je to například imunologie, ortopedie, endokrinologie, kožní lékařství, rehabilitace a farmakologie.

Mezi revmatickými nemocemi jsou rozdíly v dopadu na pacientův život. Většinou tyto nemoce život pacienta nezkracují, ale výrazně mění jeho kvalitu. Jsou to zejména bolesti, útrapy, ale existuje i možnost funkčních poruch, které mohou končit až invaliditou. Předpokladem k dobré adaptaci na nemoc je informovanost a aktivní spolupráce pacienta.


Výkony vyžadující písemný souhlas pacienta:

  • Injekce do burzy, ganglia či šlachové pochvy
  • Kloubní punkce s aplikací léčiva
  • Diagnostická nebo léčebná punkce kloubní dutiny

Na vyšetření je třeba se předem objednat. Objednat se lze i bez doporučení praktickým či jiným lékařem.


!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Dne 30.11.2022 dojde k UKONČENÍ PROVOZU ORDINACE.

Od 31.12.2022 bude UKONČENA LÉKAŘSKÁ PRAXE.