Měření STRD, terapie

Zcela nový pohled na naši existenci, záhada života fyzikálně objasněná.

 • Existence života je magie nebo fyzika?
 • Život není záhadou!
 • Ztrácíme se v našem myšlení.
 • Je vůbec tak složité pochopit vše, co si myslíme?
 • Fyzika je věda, pomocí které se dají objasnit všechny záhady.
 • Fyzika je matematikou života.
 • Žijeme na základě nedokonalostí η.
 • Rezonanční- specifikováná energie- nově objevený zdroj naší zdravé existence.
 • Rezonanční vlna je energií života. @
 • Trombocyty svým chvěním vytvářejí tepelnou energií v našem organismu.

Ing. Eugeniusz Motyka

Autor Ing. Eugeniusz Motyka


Projekt: Zdravý člověk

Absolvujte preventivní vyšetření.

Je založen vznikem nové diagnostické metody STRD, pomocí níž je možné určit v organismu vznikající nežádoucí proces s velkým předstihem, který vede ke vzniku pozdější nemoci.

V ordinacích označených naší nálepkou.

Projekt zdravý člověk

VŠE CERTIFIKOVÁNO MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ ČR, EU.


Přínos pro zúčastněné:

 • zanikají vnitřní obavy před možnou nemocí
 • zahájení nenáročné preventivní léčby
 • své zdravotní potíže lze objasnit
 • chránit sebe před nežádoucími vlivy okolí a najít účinný způsob, jak tomu zabránit

Nemocným poskytuje tento projekt:

 • zcela nový pohled na své onemocnění
 • máme možnost v krátkých úsecích monitorovat svůj zdravotní stav a tak se ujistit jak pokračuje naše léčba

Vsaďte na prevenci!

Zdraví je to nejdůležitější, co máme a péče o ně by měla stát na předním místě zájmů každého z nás.Přesto na tuto skutečnost stále častěji zapomínáme.

Nejvhodnější je nemocem a zdravotním problémům včas předcházet a ne se pokoušet umlčet příznaky.

TRD (termoregulační diagnostika - jediná metoda na světě) pomůže vykrýt nežádoucí procesy ve vašem organismu - a to s velkým časovým předstihem.

Moudrý člověk bere své zdraví na vědomí a včas pro ně udělá maximum, než pak dodatečně léčí následnou nemoc.

A to je nejen mnohem bolestnější, ale zároveň fyzicky a především finančně náročnější.


Projekt: Zdravý člověk! (Zdravá prsa !)

Rakovina prsu představuje v současnosti nejrozšířenější formu zhoubného nádoru u žen v České republice. V naší zemi je každoročně diagnostikováno více než 7 000 nových případů onemocnění. Na následky karcinomu prsu zemře každý rok přibližně 2 000 českých žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 - 54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo. Přestože se výskyt každoročně zvyšuje, klesá u tohoto typu rakoviny mortalita, a to nejen díky široké osvětě a včasného diagnostikování nemoci, ale hlavně díky novým možnostem léčby – chirurgická léčba, chemo či radioterapie, nově i biologická léčba... Rakovina prsu postihuje pacientky jako žádný jiný nádor v jejich nejhlubším nitru, ovlivňuje jejich sebehodnocení a oslabuje jejich pocit ženskosti.

Absolvujte preventivní vyšetření.
Měření STRD + Výtisk celkového vyhodnocení Vsaďte na prevenci !


Termografie

.. se zabývá vývojem a uvedením do klinické praxe nových metod účinných diagnostik a terapií ženského prsu postavených na využití torzních vln. Projekt se též zabývá využitím nových možností spinové medicíny v oblasti (regulace telomerázy). V žádném případě se nejedná o tzv. „alternativní medicínu“.
Proto byla, termo kamera vzata jako základní diagnostická souprava.


Termografie

Z termosnímku na obrázku je zřetelná souměrnost zabarvení, což znamená předpoklad, že v sledované oblasti jsou neutrální plochy fyziologické.
Jinak řečeno: V uvedeném případě nehrozí riziko vzniku „nádorového onemocnění“.


Termografie


Jsou zde dvě pozitivní možnosti:

 • diagnostikovat objekt prsu bez vlivu diagnostiky na stav objektu
 • diagnostika je „rychlejší“, zachytí nefyziologické změny v diagnostikovaném objektu ještě v době kdy je situace řešitelná.

Termografie


Z následujícího grafu je vidět kde je největší rozdíl v teplotách e sledování kontrolní skupiny, mastopatie a karcinomu. Největší teplotní rozdíly vykazují body: 4,10,18. V bodu 4 je rozdíl mezi normálem a karcinomem asi 2,5 st. C. Použitá kamera nebo ir teploměr s kamerou má rozlišovací schopnost přibližně 0,1 st. C. Velmi velká změna je i v bodě 22. To vše naznačuje, že pro rychlou diagnostiku stavu organismu lze provést měření teploty v bodě 4 a 22. V textu již bylo uvedeno, že je třeba nejdříve monitorovat symetrizaci teplot levé a pravé prso. Nakonec i z grafu, konkrétně body 9 a 17, vyplývá, že teplota v označených bodech by měla být přibližně stejná (přijatelný rozdíl je do 0,3 st. C)

GrafPublikace:

Publikace TERMOREGULAČNÍ DIAGNOSTIKA A FOTOTERAPIE, iovativní metoda vyšetření, prevence a léčby PFD (1,7 MB)

Článek z časopisu Biotherapeutics - 4/2017, Rozhovor s MUDr. Evou Klimešovou PFD (0,4 MB)

SCANINGOVÁ TERMOREGULAČNÍ DIAGNOSTIKA PFD (1,02 MB)

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Dne 30.11.2022 dojde k UKONČENÍ PROVOZU ORDINACE.

Od 31.12.2022 bude UKONČENA LÉKAŘSKÁ PRAXE.